Outplacement

Vigtigheden af kulturen ved en opsigelse

Når man som virksomhed skal skilles fra nogle af sine medarbejdere, er det vigtigt ikke at undervurdere de komplikationer og bivirkninger en fyringsproces kan medføre. Alle faktorer skal medregnes. Det handler ikke kun om selve processen, men også om holdninger og handlinger – noget vi udmærket kan kalde kultur.

Forberedelse, forberedelse og atter forberedelse

Opsigelser, uanset om det er mange eller enkeltstående, er en stor indgriben i menneskers liv og virksomhedens kultur. Jo bedre forberedt vi er på opgaven, jo mere værdigt forløber det for alle - og jo bedre kommer både virksomhed og berørte medarbejdere videre og frem.

Vi involverer os før, under og efter

Gennem mange år har vi erfaring med at rådgive og træne topledelse, mellemledere, tillidsrepræsentanter og HR i forbindelse med opsigelser

Vi ved, at en opsigelsesrunde kan tage hårdt på de opsagte medarbejdere. Alle reagerer forskelligt. De fleste gennemgår de tre nedenstående faser, når de bliver opsagt.

Chok-fase

  • Minutter/døgn
  • Ligegyldighed, rolig & fattet (under overfladen er der måske kaos), benægtelse, vrede, gråd, sammenbrud, apatisk, hyperaktiv, panisk, klyngende adfærd, grinende. Svært ved at indtage og bearbejde indtryk, traditionelle problemløsningsstrategier sat ud af spil. Hukommelsen sat ud. Fysiske symptomer: opkast, svimmelhed, rysteture, hjertebanken etc.
  • Basis-intervention: Lytte/”container”, sikre forbindelse til privat netværket, gentage, sikre opfølgning, direktiv, lægge en plan, skrive ned.

Reaktions-fase

  • Uger/måneder
  • Begyndende erkendelse, følelseskaos, følelsesudbrud, skyldfølelse, angst, sorg, psykosomatiske reaktioner, isolation, desperate handlinger, håb, glæde, forvirring
  • Basis-intervention: ”Agere skraldespand”, psykoedukation, tanker-følelser-adfærd-krop (kognitiv trekant), involvering af pårørende og evt. arbejdsgiver, undersøge undtagelse & mestring. Omstrukturering af negative automatiske tanker.

Bearbejdnings- og nyorienterings-fase

  • Tilvænning til ny livssituation, en realistisk holdning til det skete, etablering og udvikling af relationer, sorgen letter, mestringsoplevelser, håb for fremtiden, handler på ønsker for fremtiden.
  • Basis-intervention: Støtte håb, undersøge succesoplevelser, forstærke mestringsoplevelser, skabe motivation, støtte ved tilbagefald. Eksplorativ tilgang, løsningsfokuserede metoder.