assessmentcenter er test af medarbejdere
Afbrudt

Få et objektivt input i din rekruttering

Undersøgelser viser, at brug af Assessment Center er den sikreste metode at forudsige sandynligheden for, at en kandidat får succes i jobbet.

Vi kan med Assessment Centret skræddersy test- og cacemodeller, som giver dig dét ekstra objektive grundlag, for at træffe det endelige valg mellem to eller flere endelige kandidater, inden du ansætter din næste medarbejder.

En test giver dig dét ekstra objektive grundlag, for at træffe det endelige valg mellem to eller flere endelige kandidater, inden du underskriver den endelige kontrakt.

master profil analyse MPA test assessment


En Master Profil Analyse (MPA) består af 160 svarmuligheder, der er arrangeret i 40 spørgsmål med fire svarmuligheder til hvert spørgsmål. Det tager ca. 20-30 minutter at besvare analysen og resultatet bliver præsenteret i en feedback rapport, der indeholder testtagerens personprofil på 9 basisområder:

 • Præstationsorientering
 • Selvhævdelse
 • Energianvendelse
 • Følelseskontrol
 • Socialkontakt
 • Tillid/tiltro
 • Detailorientering
 • Sikkerhed
 • Abstraktionsniveau

Besvarelsen sammenlignes med normgruppen, som repræsenterer arbejdsstyrken i Danmark. Den bliver opdateret hvert tredje år. Testen kan tages på flere sprog og fra flere lande.

Pris

7.500 kr. ekskl. moms pr. analyse. Denne indeholder personlig feedback til organisationen og kandidaten. (Max. 15.000 kr. pr. stilling i forbindelse med rekruttering.) og hjælpe dig sikkert i mål med din næste medarbejder. 

DISC test

En DISC består af 96 svarmuligheder, der er arrangeret i 24 spørgsmål med fire svarmuligheder til hvert spørgsmål. Det tager ca. 5-10 minutter at besvare analysen, og kan derfor gøres hurtigt på en tablet eller en smartphone.

Resultatet bliver præsenteret i en kort og letlæselig feedbackrapport, der indeholder testtagerens personprofil på 4 basisområder:

 • Dominance (dominans)
 • Influence (indflydelse)
 • Steadiness (stabilitet)
 • Compliance (tilpasningsdygtighed)

Pris

3.500 kr. ekskl. moms pr. analyse. Denne indeholder en rapport, der bliver tilsendt til kandidaten samt organisationen efter testbesvarelse.

  Logisk, analytisk ræsonnement test

   

  ACE (Adjustable, Competence, Evaluation) måler en persons maksimale kognitive potentiale ved automatisk at tilrette sværhedsgraden undervejs, så det  matcher testtagerens formåen. ACE måler inden for tre kognitive domæner:

  • Numerisk
  • Spatial
  • Verbal

  Man kan vælge at tage alle tre domæner eller kun to. En nonverbal udgave kan også udbydes til ordblinde. Feedbackrapporten præsenterer og forklarer resultaterne og viser det totale resultat samt de udvalgte kognitive domæners isolerede score. Den viser også hastighed for besvarelsen. Besvarelsen bliver sammenlignet med normgruppen, som repræsenterer arbejdsstyrken i Danmark. Den bliver opdateret hvert tredje år. Testen kan tages på flere sprog og fra flere lande.

  Pris

  5.000 kr. ekskl. moms pr. analyse. Den indeholder personlig feedback til organisationen og kandidaten. Prisen kan variere ved et gruppeforløb eller en workshop.

  Vælg en test, eller flere, der kan hjælpe dig videre i din proces. Alt du skal gøre er blot at udfylde formularen nedenfor, så vil vi hurtigt kontakte dig og hjælpe dig sikkert i mål, ved at finde din næste medarbejder.