Sygemeldte

Vi tror på, at den hurtigste vej til en raskmelding inkluderer kontakt til arbejdsmarkedet. Hartmanns tilbyder differentierede forløb målrettet kandidater på sygedagpenge i kommuner over hele landet. Det inkluderer forløb, hvor der er brug for en tidlig indsats og forløb for længerevarende sygemeldte herunder jobafklaringsforløb.

Individuel tilpasning

Vi har mulighed for individuelt at tilpasse indsatserne ud fra kandidatens behov. Vi arbejder vedholdende og fokuseret på at igangsætte indsatser, der medvirker til, at kandidaten bliver rask og vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Forløb kan inkludere

Formidling ud mod arbejdsmarkedet

Praktik er et middel til at opleve kompetence, autonomi og fællesskab. Via arbejdsmarkedstilknytningen støttes en raskmelding eventuelt sideløbende med den sundhedsfaglige behandlingsindsats, som kandidaten modtager andre steder.

Mestringsforløb

Med afsæt i internationale anerkendte mestringsforståelser og -metoder arbejder vi med strategier og værktøjer, som hjælper kandidaten til at mestre hverdagen og opnå et godt arbejdsliv. Forløbene inkluderer mestring af angst og depression m.fl.

Coaching og rådgivning

Med afsæt i den styrkebaserede tilgang består coaching og rådgivning af individuelle samtale, som har det formål at udvikle og fastholde retning med henblik på at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedsrettet fysioterapeutisk træning og bassintræning

Fokus er på en styrkelse af muskulatur i forhold til at kunne indgå i arbejdsfunktioner. Samtidig er det vores erfaring, at træningen medvirker til at opbygge kandidatens tro på egne evner, oplevelse af mestring samt reducerer stressniveauet.

Psykologsamtaler

Fokus er at møde kandidaten, der hvor kandidaten er og gennem samtaler finde ressourcer og reducere barrierer for tilbagevenden på arbejdsmarkedet.

Mindfulness

Gennem teori og praksis er formålet at bidrage til kandidaterne opnår indsigt og metoder til selvregulering og tager retning mod et fornyet arbejdsliv.