Afbrudt

Udflytning og Outsourcing 

Outsourcing af løn:

VIA Travel havde i en lang periode gået med overvejelser om til, at outsource virksomhedens lønkørsel. Stabiliteten hos Hartmanns gjorde, at beslutningen blev nemmere at træffe, da dette ville betyde, at vi ikke behøvede at forholde os til bemanding og interne ressourcer. Vi tog en chance, og det har vi ikke fortrudt.

Efter vi startede med at bruge Hartmanns, har vi aldrig oplevet en fejl i arbejdet, der er blevet leveret. De er meget grundige og professionelle, arbejdet er altid i høj kvalitet. I forbindelse med etableringen af et samarbejde havde vi et møde, med en konsulent fra Hartmanns. Konsulenten var super effektiv, super professionel og en utrolig rar person. Hvis der skulle afgives en karakter efter 12-skalen, ville det helt klart være et 12-tal.

Vores samarbejde med Hartmanns outsourcing har bidraget til, at jeg føler mig i trygge hænder, fordi jeg ved, at lønnen bliver lavet til de aftalte tidspunkter. Siden vi outsourcede vores løn til Hartmanns har vi oplevet, at kvaliteten er højere, end da vi selv sad med det i huset. Ydermere oplever jeg gang på gang en enorm fleksibilitet fra Hartmanns. Hvis vi beder om en ekstraopgave, så bliver det tit løst – også selvom det ikke nødvendigvis fremgår af aftalen.

VIA Travel
Claus Johannessen
HR-manager