01.06.2017

 

Kan stressramte profitere af fysioterapeutisk træning?

I Hartmanns tilbyder vi fysioterapeutisk træning på vores forløb for stressramte. Ikke som et middel til at forbedre de sportslige præstationer men med fokus på at styrke vores kandidaters mestringsevne.

For raske mennesker øger hård motion forbrændingen, iltoptaget, styrker hjertet, muskler og knogler, forebygger depression, beskytter mod diabetes type 2 samt mod visse kræftformer og meget andet.

Men for stressramte kan det have den modsatte effekt. Hvis man dyrker hård motion som eksempelvis sprint eller styrketræning, producerer kroppen et højt niveau at stresshormoner – adrenalin og cortisol, selv efter blot 30 minutter, og det er netop disse hormonstoffer, man har for mange af som sygemeldt med stress.

Derfor skal man ”ikke bare løbe sig en tur”, hvis man er sygemeldt med stress. Som stressramt kan hård motion derfor bl.a. give forringet søvn, forhøjet blodtryk, øget puls, ukontrolleret sult, svagere knogler og øget stress.

Ved hård træning kan stresshormonsystemet derfor brænde sammen, hvilket kan føre til kronisk stress. Derfor skal man ”ikke bare løbe sig en tur”, hvis man er sygemeldt med stress. Som stressramt kan hård motion derfor bl.a. give forringet søvn, forhøjet blodtryk, øget puls, ukontrolleret sult, svagere knogler og øget stress.

Derfor har Hartmanns følgende helt fundamentale anderledes tilgang til fysisk træning og stress.

I Hartmanns tager mange af vores daglige anvendte redskaber afsæt i den positive psykologi i kontakten med vores kandidater. Vi anvender bl.a. Albert Banduras teori om mestringsoplevelsers betydning for troen på egne evner. Albert Banduras teori om mestring indgår i den 1½-årige uddannelse, MOVE, som alle konsulenter i Hartmanns afslutter eksamen i.

Mestringsevne handler om menneskers evne til at håndtere belastende hændelser eller udfordringer. Det er noget, vi alle gør, uanset om den mestring vi anvender er konstruktiv eller ej. Mestring kan defineres som: ”de tankemæssige og adfærdsmæssige bestræbelser på at håndtere bestemte ydre eller indre krav, som personen vurderer som krævende, eller som vedkommende ikke har ressourcer til at klare.”

Formålet med den fysioterapeutiske træning er dermed ikke at igangsætte træningsøvelser udelukkende med henblik på øget muskelstyrke eller kondition. I stedet er træningsøvelserne tilrettelagt med præcis den nøjagtige sværhedsgrad, som kandidaten kan klare som et redskab til at påvirke en øget tro på sig selv og dermed øge sandsynligheden for en længerevarende hensigtsmæssig og sund adfærdsændring og sund mestring af sit liv.

Dette gøres ved:

  • at understøtte med en passende mængde bekræftende feedback
  • at have fokus på at fjerne stress gennem øvelserne
  • at den fysiske formåen forøges gennem nænsomt udvalgte øvelser
  • at bemærke de fremskridt der sker under træningen sammen med kandidaten

Der er altid en uddannet fysioterapeut tilknyttet de fysiske træningsforløb i Hartmanns til supervision.

Vi tror på, at dette på den lange bane vil medføre en større tro på, at det for kandidaten er muligt at træffe flere hensigtsmæssige valg om bl.a. livsstil og helbred.

Resultaterne er gode. Kun få af vores stresseramte kandidater falder fra den påbegyndt fysisk træning, og mange melder tilbage, at de oplever træningen som konsoliderende for selvtillid og evne til at kapere hverdagens problematikker.