11.01.2018

 

Hartmanns indleder samarbejde med
ÆldreSagen om det bæredygtige arbejdsliv.

Hartmanns har indledt et samarbejde om styrkelsen af erfarne medarbejderes betingelser, omdømme og muligheder på arbejdsmarkedet.  Hartmanns deltager i ÆldreSagens erhvervsnetværket Det gode arbejdsliv”, og vil fortsætte Hartmanns’ bidrag inden for styrkelsen af et stærkt arbejdsmarked præget af diversitet og bredde i kompetencer og erfaring.

Hartmanns har gennem mange år arbejdet for at fremme diversitet og styrkelsen af et mangfoldigt arbejdsmarked. Det gælder inden for områderne tiltrækning og ansættelse, fastholdelse og udvikling samt opsigelse og livet på vej ind og ud af arbejdslivet. Vi ser derfor frem til et godt samarbejde om skabelsen af viden, best practice og kommunikation, herunder deltage i rejsen om det at skabe, samle og sprede viden.  

Vi vil løbende orientere om seminarer og konferencer, som stiller skarpt på temaet det gode arbejdsliv for alle.