Vores afsæt i ethvert møde med dig er, at mødet skal være meningsfuldt og have et jobrettet fokus.

Med udgangspunkt i dine styrker og kompetencer finder vi sammen en virksomhed, hvor der enten er mulighed for at udvikle dig i forhold til at få ordinære lønnede timer eller få beskrevet dit udviklingspotentiale.

Hartmanns har mange års erfaring i arbejdet med udvikling og afklaring af mennesker samt støtte dem i tilbagevenden på arbejdsmarkedet.

I vores arbejde med dig tror vi på:

  • En hurtig etablering af virksomhedsrettet aktivitet
  • At det er på arbejdspladsen, vi skal løse udfordringerne
  • At netop du kan bidrage til fællesskabet i virksomheden
  • At det rigtige match giver succes i dit arbejdsliv
  • At du er nøglen til din egen succes