Arbejdsmiljø er afgørende for at tiltrække medarbejdere

Arbejdsmiljø og ledelse er afgørende for at tiltrække medarbejdere

Hartmanns foretog i første kvartal en rundspørge blandt  887 respondenter i vores netværk. Vi ville afdække aktuelle tendenser omkring jobsøgning og tiltrækning af kandidater. Mere end halvdelen af respondenterne var jobsøgende.

På spørgsmålet om hvad der har størst betydning for, om den enkelte vil søge et job hos en virksomhed, svarer 60,2% ”Et godt arbejdsmiljø”, mens 23,1% prioriterer ”God ledelse” højest. Både fra forskning og vores praktiske arbejde med at forebygge og løse udfordringer for organisationer indenfor psykosocialt arbejdsmiljø ved vi i Hartmanns, at ”et godt arbejdsmiljø” og ”god ledelse”  er afgørende for, at vi som medarbejdere føler os trygge på vores arbejdsplads. Trygheden giver os motivation og evne til at sige til og fra uden frygt for at blive straffet eller ekskluderet, og det understøtter udviklingen af en sund kultur med færre risici for både fejl og krænkende handlinger. Her er det værd at bemærke, at næsten 20% af alle respondenterne fremhæver ’evnen til at lytte’, når de skal beskrive, hvad en god leder er for dem. 

Arbejdsmiljø har størst betydning

Vi ved, at organisationer, der lykkes med at skabe tryghed og tillid, er mere forandringsparate. Ifølge Mette Gyde Møller, Direktør for Sustainable Worklife i Hartmanns skyldes dette, at enkeltpersoner og grupper fra organisationer med kollektiv tryghed har større tillid til, at de vil kunne trække på hinanden trods forandringer som fx introduktion af ny teknologi, tilpasning til ny lovgivning, fusioner eller lignende. Mette fortsætter: ”Det er interessant, at kandidaterne er så entydige i deres prioritering af arbejdsmiljø og ledelse, mens vi ikke oplever så stor entydighed blandt organisationers prioritering. Hvis organisationerne arbejdede mere målrettet og strategisk med netop arbejdsmiljø og ledelse, kunne de sandsynligvis løse udfordringer med at rekruttere de rette og samtidig lykkes bedre med at implementere forandringer”.

 

Hartmanns er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og arbejder med bæredygtige transformationer, herunder det psykosociale arbejdsmiljø, trivsel, stress-reduktion, adfærdsændringer.