Arbejdsmiljø

 

26. april 2021

Af Kasper F. Andersen, Konsulent

Se på det psykosociale arbejdsmiljø med de økonomiske briller 

Ser du som leder på din virksomheds psykosociale arbejdsmiljø med samme briller som, du ser på virksomhedens økonomi?

Det psykosociale arbejdsmiljø kan for nogen være et vidt begreb. Det er svært at tage temperaturen på det psykosociale arbejdsmiljø.  Det er svært at måle direkte, da det psykosociale arbejdsmiljø ikke fysisk kan ses og så alligevel…måske det kommer til udtryk hvert tredje år i den klassiske APV-måling?

Du kan måske perspektivere det over i sportens verden. Her ses det tydeligt, hvordan kultur, lederskab og relationer mellem holdkammerater og trænere kan skabe performance, energi og opnåelse af resultater. Det er også i sportens verden, at det modsatte tydeligt kommer til udtryk. Det ses tydeligt, hvis spillere og trænere ikke trives sammen.

Kig på din kultur og det psykosociale arbejdsmiljø, som du kigger på økonomi.

Hvis du kigger på det psykosociale arbejdsmiljø som du kigger på økonomi, er du og dine kollegaer så i overskud eller underskud?

Hvis du er i overskud, kan du investere og give den ekstra gas, er du i underskud kan det være mere krævende at investere. Der er udelukkende fordele ved at sammentænke arbejdsmiljø med strategi og ledelse, samtidig med at du arbejder effektivt og strukturelt, for du forbedrer i sidste ende både økonomi og arbejdsmiljøet.

Ved at kigge på din virksomhedskultur med præcis de samme briller som, du kigger på økonomien, kan det lade sig gøre at skabe den psykologiske tryghed, trivsel og kultur der fordrer relationer. Stærke relationer, der fordrer den performance og energi, der netop skal til for at opnå drømmeresultater.