test assessment second opinion
Få et objektivt input i din rekruttering
En test giver dig dét ekstra objektive grundlag for at træffe det endelige valg mellem to eller flere endelige kandidater inden du underskriver den endelige kontrakt.

master profil analyse MPA test assessment

Master Profil Analyse

De personlige egenskaber og typiske adfærdstræk i jobbet. 

En MPA består af 160 svarmuligheder, der er arrangeret i 40 spørgsmål med fire svarmuligheder til hvert spørgsmål. Det tager ca. 20-30 minutter at besvare analysen og resultatet bliver præsenteret i en feedback rapport, der indeholder testtagerens personprofil på 9 basisområder:

 • Præstationsorientering
 • Selvhævdelse
 • Energianvendelse
 • Følelseskontrol
 • Socialkontakt
 • Tillid/tiltro
 • Detailorientering
 • Sikkerhed
 • Abstraktionsniveau

Besvarelsen sammenlignes med normgruppen, som repræsenterer arbejdsstyrken i Danmark. Den bliver opdateret hvert tredje år. Testen kan tages på flere sprog og fra flere lande.

Pris

7.500 kr. ekskl. moms pr. analyse. Denne indeholder personlig feedback til organisationen og kandidaten. (Max. 15.000 kr. pr. stilling i forbindelse med rekruttering.) og hjælpe dig sikkert i mål med din næste medarbejder. 

logisk analytisk ræsonnement ACE test assessment

Logisk, Analytisk Ræsonnement (ACE)

Evnen til at tilegne sig viden og ræsonnere.

ACE (Adjustable, Competence, Evaluation) måler en persons maksimale kognitive potentiale ved automatisk at tilrette sværhedsgraden undervejs, så det  matcher testtagerens formåen. ACE måler inden for tre kognitive domæner:

 • Numerisk
 • Spatial
 • Verbal

Man kan vælge at tage alle tre domæner eller kun to. En nonverbal udgave kan også udbydes til ordblinde. Feedbackrapporten præsenterer og forklarer resultaterne og viser det totale resultat samt de udvalgte kognitive domæners isolerede score. Den viser også hastighed for besvarelsen. Besvarelsen bliver sammenlignet med normgruppen, som repræsenterer arbejdsstyrken i Danmark. Den bliver opdateret hvert tredje år. Testen kan tages på flere sprog og fra flere lande.


Pris

5.000 kr. ekskl. moms pr. analyse. Den indeholder personlig feedback til organisationen og kandidaten. Prisen kan variere ved et gruppeforløb eller en workshop.

-------------------

DISC test assessment second opinion

DISC

De personlige egenskaber og typiskeadfærdstræk i jobbet. 

En DISC består af 96 svarmuligheder, der er arrangeret i 24 spørgsmål med fire svarmuligheder til hvert spørgsmål. Det tager ca. 5-10 minutter at besvare analysen, og kan derfor gøres hurtigt på en tablet eller en smartphone.

  Resultatet bliver præsenteret i en kort og letlæselig feedbackrapport, der indeholder testtagerens personprofil på 4 basisområder:

  • Dominance (dominans)
  • Influence (indflydelse)
  • Steadiness (stabilitet)
  • Compliance (tilpasningsdygtighed)

  Pris

  1.500 kr. ekskl. moms pr. analyse. Denne indeholder en rapport, der bliver tilsendt til kandidaten samt organisationen efter testbesvarelse.

  Vælg den eller de test(s), der kan hjælpe dig videre i din proces. Så vil vi hurtigt kontakte dig og hjælpe dig sikkert i mål med at finde din næste medarbejder. Alt du skal gøre er blot at udfylde formen neden for.