outplacement

Større fyringsrunder har større implikationer

Større opsigelsesrunder er forbundet med større omkostninger: Menneskeligt for dem, der fyres, for ledelsen og for de medarbejdere, som forbliver i virksomheden. Såvel som for organisationens videre image, økonomi og evne til at tiltrække talenter i fremtiden.

Vores ambition er:

 • At organisationen skal gå styrket igennem forløbet med forøget overlevelsesevne og konkurrencekraft.
 • At de involverede medarbejdere kommer styrket gennem en svær tid og orienterer sig mod et nyt jobliv.
 • At de forblivende medarbejdere og ledere nyorienterer sig og har en klar og tillidsfuld vej frem.

Situationer

Vi hjælper både private og offentlige organisationer med at komme godt igennem større opsigelsesrunder. Vi har erfaring med op til 500 samtidige opsigelser på samme - eller flere lokationer.

Hartmanns tilbyder hjælp både før, under og efter

FØR

Masseopsigelser kræver forberedelse, forberedelse og forberedelse.
Vi bidrager med rådgivning og sparring vedrørende planlægning, kommunikation internt og eksternt, forhandling med fagforeninger, træning af ledere mv.

UNDER

På dagen for opsigelserne er vi ofte tilstede med psykologisk kriseberedskab samt debriefing af medarbejdere og ledere. Generelt bidrager vi til, at dagen forløber så værdigt for alle som muligt.

  EFTER bidrager vi med:

  • Informationsmøder til de opsagte på de relevante lokationer. Informationsmøderne handler både om forventede reaktioner, og hvad de står foran nu
  • Særligt tilrettelagte Newplacement-forløb for individer eller grupper
  • Projektledelse
  • Psykologisk hotline efter behov
  • Ledertræning i krisehåndtering og debriefing
  • Rådgivning og aktiviteter til at genoprette tillid, arbejdsmiljø og fremdrift i organisationen