Afbrudt

Stress og Wellbeing

Actief Hartmanns designer trivsel- og well-beingprogrammer, som har til formål at sikre et bæredygtigt arbejdsliv for alle ansatte. Vores programmer er niveauinddelt på organisatorisk, ledelsesmæssigt, afdelings- og individuelt niveau.

Med disse programmer forebygger du stress og belastningsreaktioner og (gen)opbygger menneskeligt og socialt overskud. Vi foretager før- og eftermålinger, så I til hver en tid kan måle effekten af jeres indsats. Programmerne strækker sig typisk over længere perioder, og indeholder både mentale, fysiske og sociale indsatser.