Outplacement

Hartmanns har gennem årene været partner før under og efter i følgende typer processer:

  • Udflytning af produktion, kundeservice eller R&D til udlandet. Typisk med ønske om fastholdelse af medarbejdere gennem processen, vidensoverførsel fra danske medarbejdere til udenlandske medarbejdere samt i ”bølger” over 1-3 år.
  • Udflytning af statslige arbejdspladser. Typisk med simultant tilbud til nuværende medarbejder om forflytning af job, ansættelse af nye medarbejdere samt Newplacement-forløb for medarbejdere, som vælger ikke at flytte.
  • Outsourcing af funktioner til ekstern partner. Typisk med behov for vidensoverførsel fra de opsagte medarbejdere til medarbejdere hos den eksterne partner samt eventuel virksomhedsoverdragelse af udvalgte medarbejdere.

     

Det brede perspektiv: Full-service-workforce-plannning

Idet vores kompetenceområder samlet involverer ansættelser, fastholdelse, udvikling og afvikling kan vi i endnu højere grad være din full-service partner i udflytnings- og outsourcing processer. Udover konkret hjælp med opsigelser, newplacement og projektledelse undervejs bidrager vi med en integreret løsning blandt andet med:

  • Ledertræning i forandringsprocesser undervejs
  • Vikarer, som dækker ind for medarbejdere, som får nyt job før tid
  • Ansættelse af nye medarbejdere på den nye arbejdsplads
  • Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø for fastholdelse af motivation og produktion under forløbet