Afbrudt

Kampen om talentene hardner til

...og vår ambisjon som konsulenthus, er å vinne kampen på vegne av kundene våre. Med 30 000 årlige møter med kandidater samt et godt utviklet internasjonalt nettverk velger du en av bransjens sikreste partnere for vellykkede rekrutteringer.

Enhver vellykket rekruttering avhenger av en god oppstart – og den rette konsulentmatchen

Enhver rekruttering innledes med et møte mellom deg som kunde og relevante personer fra organisasjonen din, hvor vi lager en jobbanalyse og avstemmer profil, prosess, metoder og tidsplan. Vi matcher konsulenten til oppgaven og sørger for at konsulenten har bransjeerfaring og matcher med nivået på stillingen.

Hvorfor bruke Hartmanns?

 • Høy faglighet og bransjeforståelse – idet spesialister møter spesialister og ledere møter ledere i rekrutteringsprosessen.
 • Full transparens og læring i prosessen – idet rekrutteringsprosessen er veldokumentert og kvalitetssikret med full transparens på handlinger og avtalte tidsplaner
 • Bred search etter relevante kandidater – hver rekrutteringsprosess består av både search og selection, hvor markedet undersøkes og motiveres for relevante profiler til stillingene dine.
 • Du blir selv bedre i prosessen – idet vi har et tett samarbeid hvor vi overfører kunnskap fra vår virksomhet til deres.
 • Du får flere ambassadører – idet Hartmanns legger vekt på å være din virksomhets forlengede arm og speil. Alle kandidater skal ha en god opplevelse i prosessen og styrke ditt employer brand

 

Vi vet at suksesskriteriene dine er:

 • Suksessrate/treffrate: Oppgaver som lykkes med en endelig rekruttering, vår suksessrate er 97 %
 • Time-to-fill: Tiden fra oppstart av en rekruttering til underskrevet kontrakt. Vi tror på tempo og momentum.
 • Match: Match-graden mellom ønskeprofilen og den endelig rekrutterte profilen er avgjørende for suksess.
 • Fastholdelse/garanti: Hvor lenge en rekruttert kandidat fastholdes i virksomheten. (Herunder Hartmanns garantiperiode)
 • Kandidattilfredshet: Kandidatenes tilfredshet med forløpet. De skal bli ambassadører for kundene våre.
 • Kundetilfredshet: Kundenes tilfredshet med forløpet. Hartmanns lager alltid evalueringer etter forløp.
 • Utviklede sourcingkanaler / nettverk / størrelse på kandidatdatabase: Dvs. tilgangen til potensielle kandidater
 • Tilgjengelighet: Tilgjengelighet for informasjon og sparring mellom konsulent og kunde
Column 1 - image
succesfulde rekruttering
Column 1 - text

97%

Rekrutteringer løses suksessrik

Column 2 - image
adgang til 60.000 kandidater
Column 2 - text

60.000

kandidater

 

Column 3 - image
face to face samtaler
Column 3 - text

30.000

face-to-face samtaler årlig

Column 4 - image
høj kundetilfredsstillelse
Column 4 - text

Tilfredsstillelse 1-6

5,6 kandidater

5,3 hos kunder