Afdelingschef med kommerciel pondus til nyoprettet betonafdeling hos Arkil

This job listing has expired.

Ledige stillinger

Er du i stand til at sætte retning- samt styre en ambitiøs projektorganisation?

Arkil oplever vækst i Bro- og betondivisionen og opretter i den forbindelse stillingen som afdelingschef, med henblik på at forstærke- og imødekomme den meget positive udvikling af disse aktiviteter, som bl.a. omfatter råhus-entrepriser og større betonkonstruktioner.

Du får en ledelsesmæssig spændende rolle i Arkils Bro- og betondivision, hvor du vil referere direkte til divisionsdirektøren.

Afdelingschef for Råhus- og konstruktioner

Som afdelingschef hos Arkil får du det overordnede ansvar for den daglige drift af råhus- og konstruktionsaktiviteterne i afdelingerne i hhv. Randers og Horsens. Sammen med kompetente projektchefer, og den øvrige projektorganisation, sikrer du gennemførelsen af markante og omfattende entrepriser indenfor disse aktiviteter.

Der er tale om et nyere fokusområde hos Arkil, hvor den primære opgave bliver at styre- og udvikle organisationen inden for bl.a. råhus-entrepriser og egenproduktion i forbindelse med større betonkonstruktioner- og entrepriser. Herudover bliver du et centralt omdrejningspunkt i den fortsatte strategiske udvikling og vækst på området.

Jobbet

Du vil stå i spidsen for drift, udvikling- og vækst inden for dit forretningsområde.  Du har det ledelsesmæssige kompas og dermed ansvar for afdelingen, hvor du ved at sætte retning for roller, struktur og organisering, formår at støtte og stimulere udviklingen af såvel dine medarbejdere som af de enkelte projekter. Du får ligeledes ansvaret for at udvikle- og gennemføre en ambitiøs, realistisk strategi for afdelingen. Ledelsesansvaret vil fra starten omfatte 9 funktionærer samt timelønnede, som alle vil være en del af den velfungerende nyoprettede afdeling. 

 • I de daglige opgaver indgår den løbende dialog med projektorganisationen og de involverede parter på de respektive projekter
 • Som en del af chefgruppen i Arkil A/S, som er det største datterselskab i Arkil koncernen, deltager du på ledermøder og øvrige relevante tværorganisatoriske aktiviteter
 • Løbende intern afrapportering af hhv. økonomiske forecast samt aktuelle projekter
 • Via dit lederskab og din motiverende tilgang sikrer du, at alle kender og forstår afdelingens fastlagte planer- og fælles mål
 • Din daglige gang vil være i Randers med ugentlige besøg i Horsens

Kvalifikationer

Som afdelingschef er du resultatorienteret og har samtidig sans for detaljen. Du har ambitioner, erfaring og engagement og sammen med resten af holdet formår du at skabe resultater. Du er en tydelig kommunikator, inspirator, og du har en udpræget god forståelse for økonomi, godt købmandskab og en indgående indsigt i en væsentlig og relevant del af den byggetekniske jura.

Du har en relevant teknisk baggrund som ingeniør, bygningskonstruktør eller tilsvarende, og har måske efterfølgende suppleret dine kompetencer med relevant uddannelse/kurser inden for projekt- og/eller personaleledelse.

Du går gerne forrest og formår at sikre struktur, yde sparring på komplekse tekniske og ledelsesmæssige udfordringer i en dynamisk- og ofte hektisk hverdag. Du betragter brugen af IT-værktøjer som et naturligt- og vigtigt redskab, som i høj grad gør dig i stand til, at være på omgangshøjde med projektøkonomi og øvrige relevante KPI`er samt rapporteringer.

Din erfaring gør dig i stand til at bevare overblikket, og din gennemslagskraft træder tydeligt frem, når man oplever dine gode forhandlingsevner.

Du har stærke formuleringsevner og begår dig desuden godt på engelsk og eller tysk i såvel skrift som tale.

Du tilbydes:

Spændende ledelsesmæssige udfordringer med omfattende og komplekse projekter i en stor og velkonsolideret entreprenørvirksomhed. Med direkte reference til divisionsdirektøren for Bro- og Betondivisionen i Danmark, får du en central rolle på et hold, bestående af kompetente- og erfarne kollegaer, med høj faglighed og et stærkt branchekendskab.

Kulturen er uformel, og med den flade organisationsstruktur, er der er kort fra tanke til handling og smidige beslutningsprocesser, hvilket giver rig mulighed for indflydelse og udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.

Tiltrædelse:

Snarest muligt – dog senest pr. den 1. oktober 2017.

Interesseret?

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade CV samt din motiverede ansøgning.

Hvis du har spørgsmål til stillingen og ønsker at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Business Manager i Hartmanns Hans Hermann på mobil +45 4121 1425 eller hans.hermann@hartmanns.dk .

Hartmanns varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettes hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler - også inden ansøgningsfristens udløb.

 

Yderligere information

 • Om Arkil:

  Arkil er én af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 1800 ansatte og en omsætning på cirka DKK 3 mia. i DK og udlandet. Arkil udfører alsidige entreprenørprojekter over hele landet for blandt andet Vejdirektoratet, BaneDanmark og landets mange forsyningsselskaber – og håndterer anlægsarbejder, havnebyggeri, fundering, tunnelering og store kabelprojekter, hvilket bl.a. sætter et solidt aftryk på landets infrastruktur. Herudover udføres forureningsoprensninger- ligesom Arkil asfalterer både kommunale- samt statslige veje og desuden er en stærk aktør på vejserviceområdet, hvor man er en af pionererne inden for privat vejservice.

  Med godt 75 års erfaring er Arkil en professionel, topkvalificeret og ofte foretrukken samarbejdspartner, for store offentlige- og private bygherrer og rådgivere i Danmark. Ledelsen og kontrollen med firmaet er forblevet på familiens hænder gennem tre generationer. Selskabet blev børsnoteret på Københavns Fondsbørs i 1978, og i dag tegnes Arkil af en professionel bestyrelse.

 • Region:
  Midtjylland
 • Jobnummer
  1001746
 • Ansøgningsfrist 17-07-2017
 • Kontakt: Hans Hermann
  eller ring +45 4121 1425

This job listing has expired.