Er du en erfaren lagerchef med vindermentalitet og gode lederevner?

This job listing has expired.

Ledige stillinger

Kan du tage det driftsmæssige ansvar for et nyt, banebrydende projekt indenfor affaldshåndtering og beholderservice og dermed være med til at understøtte M. Larsen Vognmandsfirmas strategi og kurs mod en fremtid med masser af succes? Så er den nyoprettede stilling hos M. Larsen Vognmandsfirma måske noget for dig.

M. Larsen Vognmandsfirma leverer optimale transport og affaldsløsninger - til den rigtige tid, pris og kvalitet. Den 1. november 2016 udvider de deres aktiviteter og starter på en spændende opgave med beholderservice for Københavns kommune. Med afsæt i en velfungerende lagerfunktion, skal M. Larsen Vognmandsfirma udbringe, hjemtage, vaske og vedligeholde beholdere og andet materiel, som anvendes til indsamling af dagrenovation. Lokationen forventes at blive på Amager eller Avedøre Holme, hvor der vil blive tilknyttet ca. 12 medarbejdere, 6 lastbiler og installeret et helt nyudviklet vaskeanlæg.

Som chef for området, får du dermed en nøglerolle i den fortsatte udvikling af en af landets førende vognmandsfirmaer - herunder gode muligheder for karrieremuligheder i en hastigt voksende virksomhed.

Du får reference til den Administrerende Direktør.

Du er der, hvor beslutninger bliver taget

 • Du sikrer personligt, at den overordnede logistikplanlægning, distribution af beholdere, vask og lagerstyring er optimeret ud fra driftsinstrukset og kontrakten med Københavns kommune.
 • Du har ansvar for at lagerstyring, IT og indretning hele tiden er optimeret bedst muligt til opgaverne
 • Du motiverer og engagerer medarbejderne med din synlige ledelse og vilje til succes og får dermed eksekveret på opgaverne
 • Du bliver ansvarlig for ISO rutiner og certificeringer hos hele M. Larsen Vognmandsfirma
 • Du samarbejder på tværs af organisationen og med bred kontakt til Københavns Kommune

M. Larsen har en klar strategi og kurs fremadrettet mod nye mål og udvikling af virksomheden. Derfor er der på sigt gode karrieremuligheder i stillingen, hvor den rigtige kandidat til jobbet kan udvikle sig både personlig og fagligt.

Du har vinder mentalitet og gejst –og troværdighed

Din baggrund omfatter med stor sandsynlighed en form for akademisk, kommerciel uddannelse, evt. inden for logistikområdet. Du har en solid ledelseserfaring fra en professionelt drevet lager- og distributionsfunktion, hvor du har haft succes med at implementere positive forandringer, der har optimeret virksomhedens lager- og logistikfunktion overordnet.

Du er vant til at analysere og sikre data på lager- og distributionsområdet, og styrer efter disse ligesom du benytter lagerstyringssystemer som et nødvendigt fundament for en veldreven lagerfunktion.  Virksomheden investerer i nyt lagerstyringssystem med afsæt i Navision.

Som person er du ambitiøs og har vindermentalitet og du forstår vigtigheden af at være en troværdig samarbejdspartner mod kunderne og i virksomheden. Du får stor handlefrihed og leverer resultater gennem synlig ledelse og et godt menneske kendskab.

Til enhver tid er der sparring og hjælp at hente i en organisation med stor erfaring på dette område.

Noget for dig?

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og CV.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Senior business Consultant i Hartmanns Susanne Lund på mobil 4121 1319 / mail susanne.lund@hartmanns.dk.

Stillingen forventes besat i August måned med indkaldelse til samtaler i starten af August.

Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.

Yderligere information

 • Om M.Larsen Vognmandsfirma A/S

  M. Larsen Vognmandsfirma A/S er blandt landets største transportører, og har siden 1947 specialiseret sig især inden for transport og håndtering af alt affald og genanvendelige materialer. M. Larsens Vognmandsfirma A/S hjælper med at finde den rigtige affalds- og genbrugsløsning for virksomhederne i Danmark. Der er mange penge at spare ved at finde den optimale løsning til sortering af virksomhedens affald for dermed at minimere afgiftsbetalingen til bortskaffelse og højne genanvendelsesprocenten. M. Larsen har eksperter til at rådgive virksomheder om hvordan de på den økonomisk mest fordelagtige måde kan leve op til de stigende miljømæssige krav.

  Virksomheden servicerer ca. 20 kommuner med renovationsindsamling, ligesom de indsamler og sorterer miljøfarligt affald i ca. 40 kommuner. Herudover betjener de Miljøstyrelsen, Amagerforbrændingen og Vestforbrændingen samt indsamler genbrug og elektronikskrot i stort omfang. Ud over disse mange opgaver for affaldsselskaber og kommuner har M. Larsen rigtig mange opgaver for private virksomheder på affalds- og genbrugsområdet samt almindelig vognmandskørsel.

  Selskabet beskæftiger i dag ca. 600 medarbejdere. Vognparken som består af ca. 350 køretøjer fremtræder særdeles velholdte og ekstra miljøvenlige.

  Virksomheden er i dag miljøcertificeret iflg. ISO 14001, kvalitetscertificeret iflg. ISO 9001 og arbejdsmiljøcertificeret iflg. OHSAS 18001 Virksomheden mål er en fortsat udvikling af teknik, ny viden, engagerede medarbejdere og kunne yde den service vore nuværende og nye kunder efterspørger nu og i fremtiden.

  Se hjemmesiden: www.mlarsen.dk

 • Type:
  Fuldtid
 • Region:
  Hovedstaden (inkl. Nordsjælland)
 • Jobnummer
  1000025
 • Ansøgningsfrist 29-07-2016
 • Kontakt: Susanne Lund
  eller ring +45 4121 1319

This job listing has expired.