Senior Projektleder / Del-programleder

Dette Stillingsopslag er desværre udløbet

Åbne stillinger

Har du lyst til at være med helt fremme og løfte Sundhedsplatformen til en succesfuld implementering i Region Sjælland?

Sundhedsplatformen er pt. Danmarks største IT satsning. Kort fortalt er Sundhedsplatformen en ny måde at organisere mødet med patienten, behandlingen og styringen af sygehuset på.

Ansvarsområder og arbejdsopgaver

Du skal med din erfaring og handlekraft indtræde som Del-programleder i forbindelse med ”Egenleverance Programmet” i Region Sjælland, og varetage rollen som del-programleder for delprogrammet ”Implementering”.  

Du skal være indstillet på en travl hverdag i en udadvendt rolle med en stor kontakt- og samarbejdsflade, da Region Sjælland gennemfører hele denne store organisatoriske omvæltning i tæt samarbejde med Region Hovedstaden, Sundhedsplatformen, regionens sygehuse samt alle dine nye kollegaer i Region Sjælland.

Stillingen

Dit overordnede ansvar bliver at lede delprogrammet og dets underliggende projekter frem mod levering af de ønskede leverancer. Dette indebærer blandt andet ansvaret for løbende at sikre, at de enkelte leverancer i projekterne er veldefinerede og har et klart formål, samt daglig ledelse af projektlederne inden for eget delprogram. Dit fokus bliver at opnå succes i den organisatoriske implementering. Rollen indebærer en stor grad af forandringsledelse i tæt samarbejde med regionens sygehuse.

Typiske opgaver

 • Daglig ledelse af projektledere indenfor eget delprogram, herunder høj grad af interessenthåndtering
 • Ansvar for delprogramplanlægning og opfølgning
 • Sikre delprogrammets fremdrift med reference til Delprogramstyregruppe og Program Manager, herunder koordination af alle projekter, aktiviteter og processer, der indgår i delprogrammet
 • Styring af og opfølgning på leverancer fra projekterne i delprogrammet i henhold til tid, kvalitet og omkostninger
 • Løbende koordination mellem delprogrammets projekter og interessenter
 • Etablere og udføre nødvendig risikostyring i delprogrammet
 • Rapportere delprogrammets status i henhold til gældende metoder og skabeloner
 • Sikre kvalitet i leverancer fra projekter
 • Drive delprogrammet i tråd med gældende programstrategi
 • Kommunikation til ledelse og Regionens virksomheder
 • Modtage, modne og styre projekter og disses leverancer defineret og igangsat af Programstyregruppen

Din profil

Vi leder efter en Senior Projektleder/Del-programleder, der har erfaring med projekt- og gerne programledelse – evt. fra større organisationer eller projekter med mange interessenter. Du har gerne en sundhedsfaglig baggrund kombineret med evnen og lysten til at begå dig i et politisk miljø.

Derudover vægtes følgende:

 • Flere års dokumenteret erfaring med projektledelse – samt gerne programledelse
 • Flere års erfaring med forandringsledelse, herunder organisatorisk implementering af processer
 • Styr på projektledelsesdiscipliner som eksempelvis udarbejdelse af projektplaner og interessenthåndtering
 • Certificeret i PRINCE2 eller lign.
 • Evne og lyst til at lede, facilitere og motivere såvel projektledere som interessenter til at nå målet
 • Stærkt engagement og stor personlig gennemslagskraft med evnen til at skabe ejerskab for projektet i gruppen af stakeholders
 • Pragmatisk og med en løsningsorienteret tilgang til problemstillinger
 • Gennemskue og arbejde med komplekse forretningsprocesser og kommunikere klart såvel mundtligt som skriftligt på alle niveauer
 • Erfaring med forandringsprojekter og gerne strategiske projekter
 • Udadvendt og italesættende som person og hjemmevant i en rolle med megen kontakt til leverandører og samarbejdspartnere.

Arbejdssted vil være i Sorø, men det forventes, at du er mobil, og jævnligt kan deltage i møder på andre lokationer.

Du tilbydes

En attraktiv og udviklende stilling i Region Sjælland, hvor du kan være med til at være retningsgivende, og hvor der er mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

For at sikre en fornuftig balance mellem arbejds- og privatlivet tilbyder de flextidsordning.

Region Sjælland er omstillings- og forandringsparate som organisation. Gennem et attraktivt arbejdsmiljø og en synlig ledelse sikrer de vedvarende, at relevante og korrekte kompetencer er til stede.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Attraktiv pensionsordning.

Interesseret?

Søg stillingen her ved at uploade dit CV samt ansøgning.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rekrutteringsspecialist i Hartmanns Betina Knøfler på mobil 4121 1358 / mail betina.knoefler@hartmanns.dk .

Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb. Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt.

Yderligere information

 • Koncern IT i Region Sjælland arbejder målrettet efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer derfor, at deres nye kollega konstruktivt vil bidrage til, at de får FLER gode arbejdsdage. Region Sjælland har et mål om at nå endnu længere med at skabe sammenhængende it-løsninger. De er desuden på forkant med at være innovative og nytænkende i forhold til at sikre fremtidens løsninger. Region Sjælland er med ca. 17.000 medarbejdere regionens største arbejdsplads med et budget på kr. 13 mia. De varetager opgaver inden for sundhed, regional udvikling og drift af en række sociale institutioner for i alt 811.000 borgere.

 • Type:
  Fuldtid
 • Region:
  Øvrige Sjælland
 • Jobnummer
  R1000075
 • Ansøgningsfrist 09-10-2016
 • Kontakt: Betina Knoefler
  eller ring +45 4121 1358

Dette Stillingsopslag er desværre udløbet