Afbrudt

Assessment Senter

Assessment kvalitetssikrer beslutningen din og er garantert den sikreste metoden for å forutse om kandidaten blir vellykket i jobben. Assessment kan velges som frittstående – eller som en del av rekrutteringsprosessen.

Vårt Assessment er strukturert av bestemte prosedyrer. Det kan beskrives som en kombinasjon av tester og caser som, sammen med CV, referanser og intervjuer, vurderer personlighet, evner, kompetanser og atferd i forhold til en jobb. Assessmentsenteret setter sammen et testforløp i samarbeid med deg, slik at disse er relevante for de konkrete stillingene.

Ved å benytte Assessmentsenteret får du et innblikk i deltakernes fremtidige prestasjon, potensiale og match med jobben ved å observere hvordan deltakeren håndterer oppgaver, problemer og situasjoner som matcher den kommende jobben.

Nedenfor er et eksempel på et Assessment Center-forløp.

assessmentsenter test rekruttering

Verktøyer

Hartmanns er sertifisert i en rekke test- og vurderingsverktøyer, som velges for å matche konkrete stillinger. Her kan vi nevne dem til høyre:  

  • OPTO
  • Master Kompetanse Analyse (ACE)
  • OPQ
  • Saville
  • DISC
  • People Test Systems