Afbrudt

Enhver vellykket rekruttering avhenger av en god oppstart – og den rette konsulentmatchen:

Enhver rekruttering innledes med et møte mellom deg som kunde og relevante personer fra organisasjonen din, hvor vi lager en jobbanalyse og avstemmer profil, prosess, metoder og tidsplan. Vi matcher konsulenten til oppgaven og sørger for at konsulenten har bransjeerfaring og matcher med nivået på stillingen.

Vi kjennetegnes av en god prosess- og konseptstyring

For deg som kunde, betyr dette at Hartmanns arbeider etter strenge standarder og dokumenterte prosesser som gjennomgås årlig. I gjennom 20 år har vi forfinet en detaljert beskrivelse for hvert enkelt prosesstrinn som inneholder avgjørende suksessfaktorer.

Hartmanns' prosess

Herunder er den overordnede prosessen som strategisk beskriver 6 faser for hvordan man gjennomfører en vellykket oppgave:

hartmanns recruitment process

De 6 ovenstående fasene utdypes i en dokumentert rekrutteringsprosess som er detaljert beskrevet i 31 trinn.

For hvert trinn, beskrives innhold, verktøyer, IT, suksesskriterier, intern SLA (Intern Service Level Agreement), tidsforbruk og tidsplan.
Alle konsulenter læres opp og sertifiseres i denne prosessen ved ansettelse og i ettertid.

Gode standarder gir fleksibilitet

Gode standarder som er innarbeidet i prosessene betyr at vi på kvalifisert grunnlag kan skape skreddersydde løsninger for deg som kunde.