Fem gode råd til MUS-samtalen - til dig som medarbejder

Af Anne-Mette Ravn, Adm. Direktør i Hartmanns

Januar er højsæson for MUS- og PU-samtaler, hvor mange ledere benytter lejligheden til at kigge tilbage og evaluere på året, der er gået, og dermed kaste et blik i krystalkuglen ind i fremtiden sammen med sine medarbejdere. Her er 5 gode råd til dig som medarbejder.

Hartmanns har kontorer i hele norden og huser 140 medarbejdere. Anne-Mette Ravn er udover at være en dygtig strateg og topleder også specialist i forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i organisationer. Her giver hun sine fem bedste råd til medarbejderes forberedelse til MUS-samtalen.

Fem gode råd til dig som medarbejder

  • Du må gerne præge dagsordenen
  • Fremlæg kritik konstruktivt
  • Vær bevidst om, hvad du ønsker for fremtiden
  • Sæt dig ind i organisationens overordnede strategi
  • Benyt lejligheden til at fremlægge nye idéer

Fem gode råd til dig som medarbejder

Du må gerne præge dagsordenen
 Det kan være en god idé at gøre dig klare tanker om, hvad du gerne vil tale om. Selvom du får udleveret et skema med nogle spørgsmål, er det ikke sikkert, det dækker lige præcis dét, du gerne vil tale om, og måske har din leder slet ikke tænkt i de baner. Derfor vil de fleste ledere sætte pris på en medarbejder, der tænker selvstændigt og sætter nye emner på dagsordenen.

Fremlæg kritik konstruktivt
 Du opnår nemmest dine ønsker, hvis du er positiv og konstruktiv på samme tid. Har du kritik eller savner forbedringer, så prøv at fokusere på, hvordan disse ændringer eller forbedringer kan have en positiv indflydelse på dig selv og dine kollegaer, og fremlæg dem for lederen. Er du eksempelvis træt af arbejdsgangen i en specifik situation, så dvæl ikke for længe ved selve problemet, men forbered nogle forslag til, hvad I kan gøre anderledes fremadrettet.

Vær bevidst om, hvad du ønsker for fremtiden
 Det kan godt betale sig at tænke over, hvad du gerne vil, og om du føler, du fik noget ud af de mål I satte ved sidste MUS-samtale. Måske skal du og din leder sammen rejustere jeres målsætninger, eller også skal du sætte dig nogle helt nye mål. Gør dig klart præcist, hvad du vil, så din leder har noget konkret at gå ud fra til samtalen.

Sæt dig ind i organisationens overordnede strategi
 Lederens ønsker for medarbejdernes udvikling skal oftest ses i lyset af virksomhedens overordnede strategi. Det kan være en god idé at sætte sig ind i den. På den måde får du en idé om, hvor I som virksomhed er på vej hen, og hvordan du kan bidrage til virksomhedens udvikling. På den måde kan du få inspiration til at sætte mål for dig selv i forhold til virksomhedens overordnede strategi og mål.

Benyt lejligheden til at fremlægge nye idéer
 MUS-samtalen kan være en kærkommen lejlighed til at præsentere dine idéer til, hvordan dit eget eller dit teams arbejde kan gribes an anderledes. Det er et godt afsæt for samtalen for både din leder og dig selv at få afdækket, hvilke af dine idéer, der kan arbejdes videre med og hvordan.