Boganmeldelse: Ledernes stresshåndbog

Boganmeldelse: Ledernes stresshåndbog

Af Louise Dinesen, Chefpsykolog i Hartmanns & Edyta Gawron

Stress er en reel og alvorlig problemstilling. Derfor anmelder Hartmanns her "Lederens stresshåndbog" – en vellykket og læseværdig kort håndbog med konkrete værktøjer til ledere, der ønsker at forebygge stress og fremme trivsel hos sine medarbejdere.

Lederens stresshåndbog udgivet på Dansk Psykologisk Forlag af Michael Martini, Mads Krarup og Caroline Ahlgren Tøttrup er en vellykket og læseværdig håndbog med konkrete værktøjer til ledere, der ønsker at forebygge stress og fremme trivsel hos sine medarbejdere. Modsat den mere sensationsprægede litteratur, der ofte finder vej til ledelsesgangene, er 'lederens lille gule', som forfatterne har døbt håndbogen, solidt underbygget af relevante undersøgelser og forskning. Der er ikke tale om en døgnflue indhyllet i journalistiske virkemidler, men en velunderbygget bog i et kort format. Bogen er nem at tilgå og hurtig at læse – i modsætning til øvrig stresslitteratur med styr på det forskningsmæssige grundlag. Fordi Lederens Stresshåndbog anerkender kompleksiteten af fænomenet stress, tilbyder den langt mere end blot et quick fix.

Forfatterne til Lederens stresshåndbog har med deres opslagsværk støbt et fundament, der kan ligge til grund for en bæredygtig stressindsats. Håndbogen besvarer de grundlæggende spørgsmål om, hvad stress er, hvordan stress spottes og i sidste ende, hvordan stress på arbejdspladsen håndteres. Som læser bliver du introduceret til betydningen af medarbejderens krop og psyke samt arbejdspladsens struktur og kultur – faktorer, der er omfattende, men vigtige at forholde sig til i arbejdet med stress og trivsel. Bogens største styrke er, udover at tilgå stress fra flere perspektiver, at den giver lederen konkrete og anvendelige værktøjer til håndteringen af stress.

Vi vil især fremhæve en af forfatternes vigtigste pointer: Stress kan ikke reduceres til et spørgsmål om medarbejderens robusthed, men skal forstås og håndteres i fællesskab. Af samme grund er bogens værktøjer ikke kun rettet mod den enkelte medarbejder, men også teamet og arbejdspladsen som helhed. Kernen i en bæredygtig indsats er, ifølge forfatterne, at skabe et fælles sprog, en kultur og politikker, der tydeliggør organisationens holdning til og arbejde med stress. Kampen mod stress kan ikke vindes af en enkelt tapper ridder og er derfor ikke lederens ansvar alene. En vellykket stressindsats kræver opbakning fra både topledelsen og den øvrige ledergruppe. På den ene side tilsigter forfatterne således en bæredygtig kurs, som bedst varetages i et fællesskab. På den anden side fremstår det utopisk at tro, at ”lederen” (som i Lederens Stresshåndbog) kan stille noget op overfor arbejdsmiljøet alene, hvorfor bogen måske burde have heddet ”Ledergruppens stresshåndbog”. Vi opfordrer af samme årsag ledergrupper til – i fællesskab – at læse og drøfte bogens indhold.

Stress er en reel og alvorlig problemstilling og allerede i bogens indledning fastslår forfatterne, at vi er nødt til at turde tale om stress frem for at forklæde stressen i trivselstermer. Med respekt for denne pointe er det alligevel relevant at udfordre stress som en grundpræmis i arbejdslivet. Når bogens forfattere opfordrer lederen til at trække i førertrøjen og forholde sig naturligt og løbende til stress, som en del af den moderne arbejdsplads, er det fristende at træde et skridt længere tilbage. For hvem skal forholde sig til den moderne arbejdsplads, som udgør de strukturer og rammer, der i første omgang er med til at skabe stress? Faren ved at tale om stress som en naturlig del af arbejdspladsen er, at det kan være med til at normalisere begrebet og give en stiltiende accept af stress som et vilkår.
Bogen er en fyldestgørende håndbog om stress, men efterlader spørgsmålet om, hvorvidt vi som samfund skal kigge på vores grundlæggende organisering af arbejdslivet og derved forebygge frem for at symptombehandle stress.

Lederens stresshåndbog giver stof til eftertanke og kan anbefales til alle ledere og medarbejdere inden for HR og arbejdsmiljø. Hartmanns tilslutter sig bogens forord og opfordrer ledere til at læse, bruge og i særdeleshed dele bogen.

Vi giver Lederens stresshåndbog 4 ud af 5 og håber, at ”lederens lille gule” vil nå ledelsesgangen – ikke på trods af, men på grund af dens grundighed i et kort format.

 

mænd kvinder