Sexchikane på arbejdspladsen

Forebygger du seksuelle krænkelser på jobbet?

Hartmanns' chefpsykolog Louise Dinesen giver hermed en række råd til, hvordan også medarbejdere kan tage ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor seksuelle krænkelser forebygges kollektivt.

Af Louise Dinesen

 

Støt op om et chikanefrit miljø

Støt op om et chikanefrit miljø, ved at opfordre din ledelse til kommunikere klare retningslinjer på arbejdspladsen. Ved at spørge til jeres retningslinjer, kan du være med til at sikre, at seksuelle krænkelser og chikane undersøges i jeres APV (Arbejdspladsvurdering), og at de ansatte har forskellige steder at gå hen, hvis ansatte oplever noget grænseoverskridende. Signalér at du ikke selv accepterer krænkelse på arbejdspladsen, og at forebyggelse er et fælles ansvar, I som arbejdsplads løbende kan forholde jer til f.eks. via APV-arbejdet, dialogmøder, oplysning og løbende arbejde med trivsel. Forebyggelse og håndtering bør altid ske kollektivt, og din stemme og dine valg er derfor vigtige.

 

Stå sammen og sig fra

Grib ind hvis du oplever negative handlinger, som du oplever er upassende eller grænseoverskridende. Både hvis du selv er involveret, og hvis du oplever andre være udsat for noget ubehageligt. Det er ofte nemmere at sige fra, hvis I på arbejdspladsen er enige om, at det er okay at gribe ind over for negative handlinger. Negative handlinger af seksuel karakter, kan f.eks. være:

  •  Uønskede berøringer
  •  Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem

  •  Ubehag ved sjofle vittigheder/kommentarer på arbejdspladsen

  •  Uvedkommende forespørgsler og kommentarer om seksuelle emner

  •  Upassende hentydninger af seksuel eller flirtende karakter

Husk at det ofte er en støtte for os mennesker, når nogen overskrider vores grænser, at andre griber ind. Når vi står alene med en oplevelse af grænseoverskridende adfærd, kan vi ofte blive i tvivl om, det er os selv der er noget galt med. Støt derfor dine kolleger, hvis du kan se på dem, at det som sker er ubehageligt. På den måde kan I sammen være med til at skabe et værdighedsproducerende fællesskab.

 

Sunde værdier er et værn

Sunde værdier som gensidig respekt, konstruktiv dialog og åbenhed er et værn mod seksuel chikane. Hvad der kan opleves som helt naturligt på en arbejdsplads, er ikke nødvendigvis ’god adfærd’ på en anden. Hjælp nye værdier til at forstå jeres kultur, og gå forrest for sunde værdier. Tal sammen. Trives du med, det som er udfordrende og spændende i relationen med andre, så husk, at der er forskel på det grænseudvidende og det grænseoverskridende. Stil krav til din arbejdsplads om, at I bør arbejde for etiske standpunkter som selvbestemmelse, respekt og autonomi.

 

Magt er mange ting

Vær opmærksom på, at alle ansatte på arbejdspladsen kan udføre krænkende handlinger ”under de forkerte omstændigheder” (Mortensen, 2018). Det sker, hvis den enkelte oplever sig nødsaget hertil fx for at opnå magt, social status eller anerkendelse. Jo mere magt der er i en formel position, jo mindre handling behøver den enkelte gøre brug af, for at få sine ønsker igennem. Undgå at udnævne ’syndebukke’, men se krænkelser som et problem i kulturen, som I skal være sammen om at løse. Insistér på, at magt og værdighed kan sameksistere.

 

Vær opmærksom på humor og jargon – latter og tavshed

Krænkelser kan være pakket ind i humor og jargon. Gør dem som har et særligt ansvar for trivslen på arbejdspladsen opmærksom på, hvis du oplever, at der er en uheldig humor/jargon på din arbejdsplads. Latter eller tavshed er også bidrag, og du vil derfor ikke blot være et vidne, hvis du ikke griber ind.

 

Opsøg hjælp og støtte

Undersøg hvor du og dine kollegaer kan henvende sig og få hjælp, såfremt I har været udsat for, eller er vidende til grænseoverskridende handlinger.