Gode råd i forbindelse med sammenlægninger - hvordan bygger man bro?

Hartmanns' Chefpsykolog Louise Dinesen har erfaring med, hvordan vi reagerer som mennesker, når to medarbejdergrupper skal integreres. Hun kommer her med nogle bud på, hvad der sker i os som mennesker i sådan en situatuion, og hvordan vi kan hjælpe processen på vej.

 

Vi er flokdyr

Menneskers hjerne reagerer stærkt på forandringer, fordi vi er designet til at være på vagt og årvågne, når vores sociale liv ændrer sig markant. Vi er flokdyr og hele tiden orienteret mod, om vi er inkluderet, og om de sociale relationer og vores position i fællesskabet er intakt. I sammenlægninger ser vi ofte, at medarbejderne har langt mere skiftende følelser end ellers. Fx den ene dag være positiv og se muligheder og næste dag være trist, ked af det, vred eller ligefrem opgivende.

 

Fælles sociale spilleregler

Det er naturligt, fordi vi forsøger at finde vores plads på nye måder i organisationen. De implicitte normer, regler og aftaler er i opløsning og det gør, at vi skal forhandle nye sociale spilleregler.

Når der er tale om at den ene af grupperne er en slags ’lillebror’, så er der også fare for, at det er ’storebrors’ regler, som gælder. Der er en risiko for at grupperne lukker sig om sig selv og definerer sig som en modsætning til den anden gruppe. Derfor er det så vigtigt, at grupperne formår at finde en fælles form, hvor der opstår nye fælles værdier, mål og normer

 

Rustede til forandring

Har vi det godt sammen på arbejdspladsen, og er der tillid og stærk sammenhængskraft, så er vi også ofte bedre rustede til at håndtere ændringer. Det samme gælder, hvis vi har en oplevelse af, at der er tale om en ordentlig proces. Den ordentlige proces er bl.a. kendetegnet ved at være så åben, fair og retfærdig som muligt, og at ledelsen går forrest i at sikre en god dialog.

 

Tolerance - også når det er svært

Som kollega har det stor betydning, at man er åben og tolerant overfor forskellige reaktioner og måder at arbejde på. Også selvom kollegaen gør noget, vi ikke er vant til, eller som ligefrem bryder med vante mønstre. Det er vigtigt at holde løbende dialog om, hvordan det går med integrationen, ligesom det er vigtigt at lave noget sjovt sammen. Har man været sammen som kollegaer, mens der ikke var meget på spil, så er det ofte også langt nemmere at være tolerant, hjælpsom og tillidsfuld, når hverdagen bliver krævende og nye processer og arbejdsgange skal opbygges. Ganske enkelt fordi man kender hinanden bedre.

 

Kilde: Annette Sadolin (2018). KAB Indblik.