employer branding hartmanns konsulenthus rekruttering vikar outplacement

Er dit employer brand klar til fremtiden? 

Fremtiden kalder på specialister! De er den afgørende nøgle i jagten på vækst (og overlevelse). Vi befinder os i et vakuum, hvor beskæftigelsen er historisk høj, men vi er sultne efter specialister. Hvorfor skal de vælge netop jeres virksomhed?

For at kunne stille sulten, er det essentielt at have et stærkt employer brand. Uden det, så kan vi ikke bane vejen for at rekruttere de bedste i branchen, sikre at der er tillid og motivation hos de tilbageværende medarbejdere efter opsigelser, eller have en attraktiv arbejdsplads, hvor livet er i balance. 

Employer branding som et aktivt værktøj.

Employer branding er ikke kun en kommunikations disciplin. HR og kommunikation må forenes, når employer brandet skal manifestere sig.

Mange af HRs discipliner spiller ind i virksomhedens employer brand – både direkte og indirekte. Hvordan kommunikeres jeres employer brand, og hvordan får I fortalt jeres historie om, hvorfor jeres arbejdsplads er særlig attraktiv? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt?

Lad os konsultere en definition:    

The employer brand is the identity of a company (…) It is the process of promoting you company.

Kilde:Universumglobal.com

Jeres employer brand er jeres virksomheds identitet og markedsføring af virksomheden som arbejdsplads. 
Det første, der skal være klart er, hvad er jeres identitet og corporate strategi? Det kan i sig selv være svært at finde ind til og sætte ord på. At finde jeres ”why”/identitet/strategi er en opgave for sig, men jeg kan anbefale at lade jer inspirere af Simon Sineks ”Start with why” og virksomhedscases såsom Lego og Volvo. 


Tilbage til markedsføringen af jeres virksomhed som arbejdsplads. 
Det første, der er vigtigt at gøre sig klart er, at I er nødt til at sætte brandet frit. Ikke bare sige, at det er ”frit”, men acceptere det helt ind i kroppen. 

Sænk paraderne og stol på dit brand

Der er noget kommunikation, I kan styre, og så er der noget, I ikke 100% kan styre. I er herre over hjemmeside, salgsmateriale og opslag på de sociale medier. Men når det kommer til mennesker, er det mere ude af jeres hænder. Hvad bliver der sagt på et kundemøde, til et middagsselskab eller hvilke kommentarer kommer der på de sociale medier? Den gode nyhed er, at du kan forsøge at påvirke det gennem din kultur og de handlinger, I foretager jer i HR. Når det sagte ord og jeres adfærd stemmer overens vil I opleve en stor tillid og loyalitet over for jeres employer brand. 

Indre vs. ydre

Sandheden i dit employer brand, det vil sige det indre, skal have samklang med den måde, hvorpå jeres brand bliver opfattet på, det vil sige det ydre. Det gælder både internt i organisationen og eksternt hos kunder og kandidater. 

Jeg tillader mig at konkludere, at mange af HRs opgaver har stor indflydelse på virksomhedens employer brand. Når I rekrutterer, er det centralt, at jeres stillingsopslag afspejler jeres sande organisation, alt lige fra når I kvitterer for en ansøgning, over afholdelse af samtaler, til I ansætter (og giver afslag). Det afspejler, hvem I er, og hvad I står for. 

Når I tilbyder udvikling af medarbejdere eller arbejder med det psykosociale arbejdsmiljø udsender i signaler i organisationen om, hvilken virksomhed I er. 
Når I opsiger kollegaer, og måske samtidig ansætter nye, er det også et udtryk for, hvilken organisation I er. Alle disse signaler er med til at definere, hvem I er, og hvordan I opfattes. 

Det kan derfor på mange måder være en god ide at ”teame op” med nogle, der kan bistå jer i processerne, enten delvist eller hele vejen rundt.    

Hvad vil medarbejderne have?

Universum undersøger hvert år virksomheders popularitet – deres employer brand. Deres nyeste undersøgelse viser, at det, der er allervigtigst for medarbejdere er at have en leder, som vil udvikle og støtte dem. Det er en konkret egenskab som I kan finde ud af, om jeres ledere gør. Og hvis ikke de gør eller kan, så kan I gøre noget ved det på flere forskellige måder. Enten ved at støtte og udvikle jeres ledere eller undersøge, hvorvidt de sidder i den rigtige rolle.  
Hvis du er nysgerrig på, hvad der ellers er vigtigt for medarbejderne, så er her ni mere, som er det medarbejdere finder mest vigtigt i forhold til en (kommende) arbejdsplads. De er listet fra 1-10, hvor 1 er det vigtigste

employer branding konsulenthus hartmanns rekruttering vikar outplacement

Undersøgelsen er foretaget blandt godt 6.200 personer på tværs af 35 brancher i Danmark.
Kilde: Universum, https://universumglobal.com/rankings/denmark/   

En uvidenskabelig lynguide til at afdække dit employer brands tilstand

 1. Spørg dine medarbejdere – hvad er deres ord for jeres kultur, styrker og værdier?
 2. Spørg dine kunder og samarbejdspartnere – hvordan opfatter de jeres kultur, styrker og værdier?
 3. Tag en tur på jeres sociale medier og noter kommentarer fra jeres opslag
 4. Tjek jeres medieovervågning for pointer om jer, branchen, markedet og konkurrenter
 5. Sammenhold resultaterne med om jeres employer brand er konsistent med jeres corporate brand og virksomhedensstrategi

Ambassadører

Skab gode ambassadører ved at sikre den samme oplevelse uanset hvilket touch point din stakeholder møder jer i. Endorsement eller en tredjepart, der siger noget ”pænt” om dig, virker meget bedre og er mere troværdig, end når du selv siger det...

Receptionisten, sælgeren, økonomimedarbejderen - alle repræsentanter i organisationen skal eje brandet og være det. Fælles mindset, fælles ståsted og fælles attitude. Sagt på en lidt poppet måde, så er eksempelvis kundeservice ikke en afdeling, det er en attitude. 
Den attitude og de signaler i udsender skal skinne igennem på hjemmesiden, på sociale medier, på jeres lokationer, gennem jeres telefonsvarer, e-mails, møder, samtaler, events, messer – you get the point.

Indsigter

 • Employer branding er et aktivt værktøj
 • Sæt dit brand fri, stol på det og hav tillid til, at kulturen formidler brandet på den bedste måde
 • Acceptér at ALLE er ambassadører – fra medarbejdere over kunder til kandidater til samtaler
 • Hav en klar rekrutteringsstrategi lige fra afdækning af jobbet til afslag
 • Hav en strategi for medarbejderudvikling og tiltag, der sikrer et bæredygtigt arbejdsmiljø
 • Lad en velplanlagt exit-strategi bane vejen for opsagte og tilbageværende medarbejdere
 • Samklang mellem det indre og det ydre

Nu er I klar til at sænke paraderne og stole på, at jeres brand kan stå distancen og være en stærk spiller i kampen om talenterne i fremtiden. 

Med ønsket om sunde, stærke og sande employer brands. 

Brug for sparring?

Hjælpen er nær. Hartmanns er et full-service HR konsulenthus. Vi kan træde ind i jeres værdikæde på mange måder, både i delprocesser men også med store corporate programmer. Kontakt mig eller læs mere her på vores hjemmeside. 

Would you like to know more, then contact