Afbrudt

Noen ganger skal vi ikke «Rekruttere»
– noen ganger skal vi «NY-kruttere»

Det vil si at vi bidrar til å tenke nytt om rekrutteringene dine, organisasjonen din eller din employer branding. Vi vender rekrutteringsprosessen på hodet og tenker nytt om tiltak, tempo og tid for å skape resultater for deg.

Fleksibilitet og nytenking

Arbeidsmarkedet i dag krever fleksibilitet og nytenking. Ikke minst når man skal tiltrekke seg talenter og i rekrutteringsprosesser. Hartmanns har særlig erfaring og kompetanse innen å tenke nytt og utvikle og tilpasse rekrutteringsprosesser med høyt tempo, noe som skaper usedvanlige resultater for deg som kunde.

Vi inngår i din egen rekrutteringsprosess og verdikjede:
Hos flere av kundene våre inngår vi i deler av kundens egen prosess – enten som kompetanse eller som ressurs.
F.eks. med:

  • Innledende screening av kandidater og utarbeiding av vurderingsmateriale
  • Assessment Senter
  • Rådgivning og veiledning om profil, prosess og metode
  • Prosesser for outsourcing og insourcing
  • Stasjonering av konsulenter hos deg